اهدای کتاب

کسانی که تمایل داشته باشند در طرح اهدای کتاب شرکت نمایند و سهیم باشند می توانند کتابهای را که خریداری می کنند  را اهدا نمایند و ابتدا لازم است در سبد خرید گزینه اهدا را انتخاب تا هزینه پست از مبلغ کل خرید کسر گردد.

ما نیز به نیابت از شما در جاهای که صلاح بدانیم کتابهای اهدایی شده از طرف شما را توزیع و یا هزینه آنها را صرف می نماییم تا باقیات و صالحاتی برای اهدا کنندگان باشد.

محصولات ویژه برای شما