قرعه کشی و جوایز

فروشگاه هشتادوپنج درصد قرعه کشی های متفاوتی برای مشتریان خود جهت ترویج و تشویق فرهنگ خرید کتاب اجرا می نماید.

1- قرعه کشی ماهیانه

2- قرعه کشی مناسبتی(در مناسبتهای خاص)

3- جایزه سپاس بدون قرعه کشی برای همکاران

 

 قرعه کشی ماهیانه

در هر ماه از بین کدشانس های صادر شده برای خریدهای که شما داشته اید قرعه کشی انجام میشه و اسامی برندگان در کانال فروشگاه اطلاع رسانی خواهد شد

توجه1: برای هر خرید تعدادی کدشانس بصورت رندم و تصادفی صادر می شود که در حساب کاربری شما قابل مشاهده است.

توجه 2: قرعه کشی بصورت سیستمی و از بین کدهای شانس صادره صورت میگیرد.

توجه 3: کتابهای ویژه از تعداد کد شانس بیشتری نسبت به سایر کتابها  دارا می باشند.

توجه 4: هر چه تعداد کدشانس های شما بیشتر باشد شانس شما برای برنده شدن بیشتر است.

 

جوایز قرعه کشی ماهیانه و سپاس

2 جایزه 5 میلیون ریالی

2 جایزه 3 میلیون ریالی

2 جایزه 2 میلیون ریالی

 

زمان قرعه کشی ماهیانه و سپاس

1397/10/1

محصولات ویژه برای شما